Ładowanie...

Realizacje

 

Pomiar torów z wykorzystaniem skanera laserowego Leica HDS7000 (Słomniki)

Geodezyjna obsługa budowy obwodnicy w m. Pawłowice (śląskie) wraz z pomiarem inwentaryzacyjnym

Mapa do celów projektowych Zamku w Pieskowej Skale

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnictwo w modernizacji ewidencji gruntów i budynków w gm. Milówka (śląskie)

Tyczenie oraz pomiar miejsc pod wiercenia geologiczne pod budowę trasy S1 Mysłowice-Bielsko-Biała

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto:

  • Obsługa budowy oraz inwentaryzacja budowy Ogrodów Bony Na Zamku Królewskim na Wawelu (Kraków)
  • Obsługa budowy budynku mieszkalno-gospodarczego na terenie Opactwa Cystersów w Mogile (Kraków)
  • Mapa do celów ustalenia granic dla obrębu Swoszowice (Kraków)
  • Pomiar płaskości elewacji Galerii Bronowice (Kraków)
  • Mapa do celów projektowych dla potrzeb zakładu przetwórstwa metalu Silscrap (Bielsko-Biała)
  • Mapy do celów projektowych dla usytuowania energetycznych sieci przesyłowych (Rychwałd, Pewel Slemieńska, Stożek, Żywiec – przejście przez rzekę Łękawka, Wisła, Ustroń)
  • Pomiary inwentaryzacyjne sieci słupów energetycznych na terenie gminy Chybie (śląskie)

oraz wiele projektów dotyczących wykonania map do celów projektowych dla budynków jednorodzinnych, inwentaryzacje tychże budynków, przyłączy, tyczenia na gruntach budynków, sieci oraz wznowienia znaków granicznych.